נוהל גילוי מרצון יהלומנים

עקרונות עזר להפעלת נוהל גילוי מרצון על יהלומנים 

במסגרת נוהל הגילוי מרצון מיום 7.9.2014 (להלן: "הנוהל"), רשות המסים, בתיאום עם פרקליטות המדינה ומשרד המשפטים, מעוניינת לאפשר גם לנישומים מענף היהלומים לתקן את דיווחיהם שהוגשו בעבר ולהתחייב במס בהתאם. זאת במסגרת הסדרת מיסוי ענף היהלומים גם במישורים נוספים ובכלל זאת באמצעות עדכון התחשיב לענף היהלומים, מדידת מלאי יהלומים על פי עקרון העלות ההיסטורית וניהול מלאי בשיטת מלאי תמידי, תיקוני חקיקה ראשיים ומשניים מתאימים (נושאים שלגביהם קיים מסמך הבנות עם ראשי ענף היהלומים בישראל יום 18.12.2016), ולצד זאת ייעול הליך הביקורת.

מסמך עקרונות זה נועד להוות כלי עזר לפקיד השומה ביישום הנוהל בענף היהלומנים ובקביעת חבות המס שתחול במישור האזרחי. הצורך בטיפול פרטני לענף היהלומים ואבני החן נובע מהמאפיינים הייחודיים והספציפיים של הענף ובין היתר מאמצעי התיעוד הקבועים כיום בפקודה ובתקנות מכוחה. 

לחץ כאן לעקרונות עזר להפעלת נוהל גילוי מרצון על יהלומנים

ראה גם גילוי מרצון 2017