סכומים מעודכנים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 1 בינואר 2017

סכומים מעודכנים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 1 בינואר 2017

רשות המסים, כמידי שנה, פרסמה את הסכומים המעודכנים לעניין חוק מס ערך מוסף ותקנותיו.

 

לחץ כאן לסכומים המעודכנים לעניין מע"מ משנת 2017