ריבית 3(ט) שנת 2017

ריבית 3(ט) שנת 2017

פורסמה הודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשע"ז - 2017 אשר על פיה שיעור הריבית בשנת המס 2017 יעמוד על - 3.41%.

לחץ כאן להודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשע"ז - 2017