ריבית 3(י) שנת 2017

ריבית 3(י) שנת 2017

פורסמה הודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י)), התשע"ז - 2017 אשר על פיה שיעור הריבית בשנת המס 2017 לעניין סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה יהא - 2.56%.

לחץ כאן להודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין 3(י)), התשע"ז - 2017