רשימת עמדות חדשות בנושא מס ערך מוסף – שנת המס 2017

רשימת עמדות חדשות בנושא מס ערך מוסף – שנת המס 2017

עמדה מספר 12/2017 – פעילות בעלת מאפיינים עסקיים בשוק ההון - ביום 20 בספטמבר 2018 הודיעה רשות המסים על ביטול עמדה זאת.

עמדה מספר 13/2017 – גמול שנקבע כשכר טרחה לבא כוח מייצג בתובענה ייצוגית

 עמדות עלו הינן בנוסף לעמדות חייבות בדיווח מע"מ 2016

לחץ כאן לעמדות חדשות בנושא מס ערך מוסף – שנת מס 2017