תיקון 83 לחוק מיסוי מקרקעין - רפורמה במכירת קרקעות למגורים

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 83), התשע"ו - 2015

החוק כולל את התיקונים להלן:

  1. הוראת שעה המעניקה מס מופחת למשך 3 שנים במכירת קרקעות לבניית דירות.
  2. רפורמה ברישום מקרקעין במגזר המיעוטים.

 

לחץ כאן לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 83), התשע"ו - 2015

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים