החזר מס לתושב חוזר ותיק

תושב חוזר ותיק זכאי להטבות מס משמעותיות בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה כגון: פטורים ממס הכנסה יחודיים על הכנסות שוטפות, רווחי הון, הקלות מס על קצבאות, זיכויים וכו' (ראה לעניין זה הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים).

קיימים מקרים רבית אשר בהםקיימת זכאות להחזר מס לתושב חוזר ותיק, בשל תשלום מס הכנסה בסכום גבוהה מן הנדרש, כאשר הסכומים המשמעותייים של החזר המס נובעים בד"כ מן ההוראות היחודיות לעניין מס הכנסה לאוכלוסיה תושבים חוזרים ותיקים.

לאור הוראות המס הייחודיות החלות על תושב חוזר ותיק מומלץ כי הדוח להחזר מס הכנסה יוגש באמצעות מומחה במיסוי תושבים חוזרים ותיקים.

בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ניתן לדרוש החזר מס תוך 6 שנים משנת המס אשר בה שולם מס ביתר ולקבל את החזר המס בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. 

משרדנו מעסיק מומחים בהחזר מס לתושבים ותיקים - בדיקת הזכאות להחזר מס הינה בחינם והתשלום הינו על בסיס הצלחה בלבד!