חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 (להלן: "החוק") כולל תיקונים משמעותיים בתחום המס להלן עיקר הנושאים:

1. חיסכון וסיוע לעצמאים.
2. תיקון 232 לפקודת מס הכנסה בדבר מיסוי הפקדות מעסיק לפיצויי פיטורים על משכורות גבוהות.
3. תיקון 73 לחוק עידוד השקעות הון - מפעל טכנולוגי מועדף.
4. תיקון לגבי נקודות זיכוי ושיעורי המס ליחיד.
5. תיקון מס' 90 לחוק מיסוי מקרקעין לעניין שיעור המס על השבח הריאלי ב- חברה.
6. הפחתת מס חברות ל- 24% בשנת 2017 ול- 23% החל משנת 2018 במסגרת תיקון 234 לפקודת מס הכנסה.
7. תיקון לעניין מס יסף.
8. תיקון 235 לפקודת מס הכנסה - חברות ארנק - מיסוי יתרת חובה או שימוש בנכסי החברה על ידי בעל מניות מהותי , מיסוי הכנסות חברות ארנק , סמכות לראות ברווחי חברת מעטים שלא חולקו כאילו חולקו (פילוג רווחים).
9. הוראת שעה למשיכת דיבידנד לבעל מניות מהותי במס בשיעור 25% במקום 30% (ראה חוזר מס הכנסה 1/2017 בנושא).
10. תיקון 236 לפקודת מס הכנסה ותיקון חוק הביטוח לאומי - חברי קיבוץ.
11. תיקון חוק הביטוח הלאומי.
12. מיסוי ריבוי דירות (מס על דירה שלישית ומעלה).

13. תיקון 237 לפקודת מס הכנסה פטור ממס בתנאים מסוימים לרווחים מקופת גמל להשקעה.

14. תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין - קיצור התקופה להגשת הדיווח ל- 30 יום במקום 40. קיצור מועדים לטיפול בשומה והוצאת אישורים על ידי משרד מיסוי מקרקעין. אפשרות לרישום נכס בטאבו כאשר החשש לאי תשלום המס נמוך, גם לפי שהסתיים הטיפול במשרד מיסוי מקרקעין.

תחילת החוק נקבע ליום 1 בינואר 2017, אלא אם נאמר אחרת.

לחץ כאן לחוק ההתייעלות הכלכלית 2017 ו- 2018